Reaserchers

Professor Cristina Badosa, Université de Perpignan-Via Domitia

Professor Enric Bou, Università Ca’ Foscari Venezia

Dr Helena Buffery, Senior lecturer, University College Cork

Dr Jaume Claret, Assistant professor, Universitat Oberta de Catalunya

Dr Josep-Anton Fernàndez, Associate professor, Universitat Oberta de Catalunya

Dr Joan Fuster Sobrepere, Associate professor, Universitat Oberta de Catalunya

Dr Louise Johnson, Senior lecturer, University of Sheffield

Dr Mario Santana, Associate professor, University of Chicago

Dr Laura Solanilla, Associate professor, Universitat Oberta de Catalunya

Dr Jaume Subirana (project leader), Associate professor, Universitat Oberta de Catalunya

Anna Titus, Research assistant and Pd.D student, Universitat Oberta de Catalunya


Aquest web forma part del projecte de recerca "Funcions del passat en la cultura catalana..." (FFI2011-24751), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.