CATCASTENGPublicacionesCristina Badosa (Université de Perpignan-Via Domitia)

Badosa, Cristina. "La littérature catalane, seulement une question de frontière?", Bien dire et bien Aprandre – Revue de Médiévistique – Présence des littératures contemporaines en langues régionales de France (Presencia de las literatures contemporáneas en lenguas regionales de Francia), nº 28, 2012. 55-67. Université Charles-de-Gaulle–Lille.

Badosa, Cristina. "Del Teatre de l’Arxipèlag al teatre del Faubourg, o quan Perpinyà era una cruïlla", Llengua & Literatura, Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), Institut d’Estudis Catalans. [En premsa]

Badosa, Cristina. "El Théâtre-cirque des Variétés de Perpinyà, 1ª Trobada del Teatre Català a les Perifèries". UPVD, Edicions Aïnes Noves, PUP, Perpinyà. [En premsa]Enric Bou (Università Ca' Foscari Venezia)

“54045. Atzar i tramvies en la modernitat”, Rassegna Iberistica, 97 (Octubre 2012): 7-25.

“De la paraula a la imatge. El repte de la poesia visual.” In Margalida Pons, Josep Antoni Reynés, eds. Lírica i deslírica. Anàlisis i propostes de la poesia d’experimentació.  Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2012. 19-35.

“A Catalan Peasant: Dalí's Renewal of Surrealism.” The New Ruralism. An Epistemology of Transformed Space. Edited by Joan Ramon Resina and William Viestenz. Madrid – Frankfurt: Iberoamericana – Vervuert, 2012. 157-172.

“Viatge a la identitat: encara Joan Fuster”, Espill, 40: 107-112.

“Catalan Poetry”, Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton: Princeton University Press, 2012. 211-13.

La invenció de l’espai. Ciutat i viatge. València: Publicacions de la Universitat de València, 2013.

Invention of Space. City, Travel and Literature. Frankfurt-Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 2013.

“Vicent Andrés Estellés, o l’atenció a l’infraordinari?”. Reduccions. Revista de poesia. 98-99 (Abril de 2011): ?128-48


Helena Buffery (University College Cork)

Buffery, Helena;  Cauldfield, Carlota (eds.), Barcelona: Visual Culture, Space, and Power. Cardiff: University of Wales Press, 2012.

Buffery, Helena. "Negotiating the Translation Zone: Invisible Borders and Other Landscapes on the Contemporary Heteroglossic Stafe'"Translation Studies”, 2013.


Jaume Claret (UOC)

Claret, Jaume.  “El sueño de una universidad republicana, 1931-1939”, en Vitor Neto (coord.), República, Universidade e Academia, Ediçôes Almedina, Coimbra, (2012)

Claret, Jaume. “La Universidad española en Transición (1975-1976)”, en Matrícula y lecciones. XI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas, PUV, València, vol. I.  (2012) 299-316. 


Josep-Anton Fernàndez (UOC)

Pujolar, J.; Fernàndez, JA; Subirana, J. "Llengua, cultura i identitat en l'era global", DigitHum, 13 (2011). 55-61.

Fernàndez, Josep-Anton. “Translating the Enigma: Temporality and Subjectivity in Ventura Pons's Barcelona, Un mapa”, dins Barcelona: Visual Culture, Space, and Power, ed. Helena Buffery i Carlota Cauldfield. Cardiff: University of Wales Press, 2012. 119-132

Fernàndez, Josep-Anton. "La novel·la familiar del "no-nacionalisme"", dins Vicent Salvador (ed.), L'ull despert: Per a una anàlisi crítica dels discursos d'avui. Valencia: Tres i Quatre, 2012. 291-313

Fernàndez, Josep-Anton. "”I don’t come from the past, I come from now”: AIDS and temporality in three Catalan texts”, Journal of Iberian and Latin American Studies, 18, 2-3 (2012). 145-160.

Subirana, J.; Fernàndez, JA; Fuster, J. (eds.). "Introducció. Resistencialisme i normalització: usos del passat i discursos culturals en la Catalunya contemporània", DigitHum, 15 (2013).

Fernàndez, Josep-Anton. “Cap als Estudis Catalans: Noves direccions per a l’estudi de la cultura catalana”. Núvol diari digital de cultura, 8-9-2013. En línia a http://www.nuvol.com/opinio/cap-als-estudis-catalans/


Joan Fuster (UOC)

Fuster, Joan. “Una englantina per avui. Un llibre de poesía declaradament històric amb la Guerra de Successió de fons”. En L’Avenç, núm. 374 (diciembre 2011).

Fuster, Joan.  “'Álvarez González, Gregorio”; 'Gironella, Gervasio”; 'Illa y Balaguer,Tomas”; 'Palaudaries, Joaquín de”; 'Pelachs Boadella, Pablo”; 'Manuel Pers y Fontanals”; y 'Villalobos, Ángel””. En: URQUIJO, M (dir.)  Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles (1810-1854). Madrid. Cortes Españolas, 2012 [edició digital]


Mario Santana (University of Chicago)

Santana, Mario. "Los mercados de las literaturas en España: La producción literaria." Revista de ALCES XXI: Journal of Contemporary Spanish Literature & Film 0, 2012. 231-251.

Santana, Mario. Reseña de Tiempos de ausencias y vacíos: Escrituras de memoria e identidad, de Txetxu Aguado, Journal of Spanish Cultural Studies 13.2, 2012: 206-206.


Laura Solanilla (UOC)

Solanilla, Laura. "Resistir i normalitzar", Núvol, diari digital de cultura, 21-XII-12. En línea en http://www.nuvol.com/noticies/resistir-i-normalitzar/


Jaume Subirana (UOC)

Subirana, Jaume. "Organitzacions literàries i mediació: el cas del PEN Català", dins G. Gavagnin, V. Martínez-Gil (coords.), Entre literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària. Lleida, Punctum, 2011. 59-79.

Pujolar, J.; Fernàndez, JA; Subirana, J. "Llengua, cultura i identitat en l'era global", DigitHum, 13 (2011). 55-61.

Subirana, Jaume. "Capçal i nínxol d'Estellés". L'Avenç, 382 (setembre 2012).

Arenas, C.;  Fonalleras, JM; Miralles, E.; Subirana, J. (coords.), Quan em llegiu. Poemes de Narcís Comadira triats i comentats per quaranta-set lectors. Edicions 62, 2013.

Subirana, Jaume. BarcelonABC. Alfabet d’una ciutat / A City’s Alphabet. Ajuntament de Barcelona, 2013.

Subirana, J.; Fernàndez, JA; Fuster, J. (eds.). "Introducció. Resistencialisme i normalització: usos del passat i discursos culturals en la Catalunya contemporànial", DigitHum, 15 (2013).

Helgason, Jón Karl, "El paper dels sants culturals en els estats-nació europeus”. Traducció de J. Subirana. L’Espill (en premsa).Anna Titus (UOC)

TITUS, Anna (2013). "La influència de l'art contemporani en la noció moderna d'arxiu". A: J. SUBIRANA, J-A. FERNÀNDEZ, J. FUSTER SOBREPERE (Coords.). Resistencialisme i normalització en la Catalunya contemporània" [Dossier en Línia]. Dighitum, num. 15, pàg 40-46. UOC.

Congresos, conferencias y seminarios
Cristina Badosa (Université de Perpignan-Via Domitia)

“Josep Pla, els espais i els temps de la memòria”, seminario internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat..." (13-14 diciembre 2012, UOC).

"Del Teatre de l’Arxipèlag al teatre del Faubourg, o quan Perpinyà era una cruïlla", 1ª Jornada “LITCAT d’Intergrups de Recerca” (LITCAT 1), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 11 mayo 2012.


Enric Bou (Università Ca' Foscari Venezia)

“Memòria i oblit: Camí de sirga i Les veus del Pamano”, comunicación en el seminario internacional "Resistencialisme i normalització..." (13-14 diciembre 2012, UOC, Barcelona).

“Singing the Everyday, Sign(al)ing the World. On long poems”. Esplorare il cotidiano. Explorations of Eveyday Life. Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca' Foscari Venezia. 11 diciembre 2012.

“Memorie cancellate? Ibridazione nella costruzione della memoria (Jesús Moncada, Javier Cercas).” Convegno di Studi Identità, identificazione, diversità nella letteratura spagnola degli ultimi venti anni. Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati. 28-30 noviembre 2012.

“La persistencia de Salvador Dalí: pintura y escritura”. Biblioteca Miguel de Cervantes, Consulado de España en Shanghai. 30 octubre 2012.

“Bienvenido a Nowhere. Exploraciones de la cotidianidad.” Scritture plurali
e viaggi temporali Escrituras plurales y viajes temporalis. Seminario Interuniversitario Ca’ Foscari - Paris Sorbonne, 19 octubre 2012.

“Spanish Exiles and the Americas: Encounters and Discoveries,” "I.P. FRONTERAS Y CULTURAS: Europa y las Américas. Migraciones Intra e Intercontinentales, Università di Venecia Ca’ Foscari, 21 de marzo de 2012.

“Narrativas. Contar el presente e inventar la memoria.” Convegno La Spagna plurale. Giornate internazionali di studi. Università di Bologna, 20 marzo 2012.

“Cartographies of the Everyday: Immigration and Film.” Ideational and Imaging Labour: Power and Collective Entities, Università Ca’ Foscari, Venice, 2-3 October 2013


Helena Buffery (University College Cork)

“Archeologies of the National: Boadella and 'El Nacional' revisited”, comunicación en el seminario internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat..." (13-14 diciembre 2012, UOC, Barcelona).

Helena Buffery, Francesc Parcerisas, Jaume Martí Olivella etc (2012) "Panel" sobre literatura catalana traducida en la International Catalan Studies Conference, AILLC Conference, Salamanca, 4 julio 2012.


Jaume Claret (UOC)

“Històries de la Transició”, comunicación en el seminario internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat..." (13-14 diciembre 2012, UOC, Barcelona).

"La memòria universitària". Col·loqui "El segle inoblidable: Monuments, relats, llocs de la memòria, polítiques de la memòria", Barcelona, UPF, 4 de maig de 2012.

"La Universidad de Valladolid por Franco". Lecciones contra el olvido. Enseñanza y cultura republicana y represión franquista, Valladolid, Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, 28 de març de 2012.

"El problema catalán a la Transició. Tres intents".  Congrés North American Catalan Society (NACS), Toronto, 24 al 26-V-2013.


Josep-Anton Fernàndez (UOC)

“La crise de la normalisation et le futur de la culture catalane”. Journées catalanes à l’Université de Rennes-2, 4 de febrer de 2011 (conferència per invitació).

“On Becoming a Catalan Man: Language, Identity, and the Ambivalences of Subordination in Two Autobiographical Texts”. Congrés internacional “Beyond Don Juan: Rethinking Iberian Masculinities”, The Catalan Center, New York University, 31 de març-1 d’abril de 2011 (conferència per invitació).

“The Family Romance of "Non-Nationalism"”. LVII Anglo-Catalan Society Annual Conference, Queen Mary University of London, Londres, 25-27 de novembre de 2011.

“Els nous graus de l'EEES i la universalització del punt de vista dels Estudis Catalans”, jornades “L'ensenyament de la literatura a l'educació superior”, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 26-27 d'abril 2012 (conferència per invitació).

“Impossible Sutures: Loss, Mourning, and the Uses of Catalonia's Immigrant Past in TV3's La Mari”, XV Forum for Iberian Studies: National Identities at the Intersection: Literature and Visual Media, University of Oxford, 20-22 juny 2012 (conferència per invitació).

“Identidad y cuerpo en la obra de Pius Alibek, Patrícia Gabancho y Saïd El Kadaoui”, jornada “Narrer l’identité au sein des sociétés du XXIe siècle”, grup de recerca ERIMIT (Équipe de recherche interlangues: mémoires, identités, territoires), Université de Rennes-2, 16 de novembre de 2012 (conferència per invitació).

“Talls, sutures i parèntesis: Autobiografies polítiques entre la resistència i la normalització”, seminari internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat i discursos culturals en la Catalunya contemporània" (13-14 diciembre 2012, UOC).

“Diversitat, pluralitat i subordinació”. Aniztasunaren kundeaketa: països Catalans eta Euskal Herria / La gestió de la diversitat: Països Catalans i Euskal Herria / La gestión de la diversidad: Països Catalans y Euskal Herria, Diputació Foral de Guipúscoa I Universitat del País Basc, Sant Sebastià 14-15 de març de 2013 (conferència per invitació).

“Hero, Martyr, or Saint? Rewriting Anti-Franco Resistance in Manuel Huerga’s Salvador”. 14th Colloquium of the North American Catalan Society, Toronto, 24-26 de maig de 2013.


Joan Fuster (UOC)

“La crisi del resistencialisme: Jaume Lorés i el concepte d'ideologia marc”, comunicación en el seminario internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat..." (13-14 diciembre 2012, UOC, Barcelona).

“La primera recepció de Proudhon entre els demòcrates espanyols”. Conferencia dictada en el Seminario del Grupo de Investigación sobre Historia del Parlamentarismo. Bellaterra, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, 30 noviembre 2012.

"El reformismo industrialista catalán en las políticas de coalición del Bienio". Comunicación presentada en: Claves del Mundo Contemporáneo. XI Congreso de la Asociación de HistoriaContemporánea. Debate e investigación. Asociación de Historia Contemporánea. Granada,12-15 setiembre 2012.


Louise Johnson (University of Sheffield)

“La falsa indústria de la vertadera memòria? Salvador Orlan, 'enemic de Catalunya'", comunicación en el seminario internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat..." (13-14 diciembre 2012, UOC, Barcelona).


Mario Santana (University of Chicago)        

"Translation and National Literatures: The Literary System in Spain".  Conferencia invitada en Ohio State University (Columbus, Ohio), 9 noviembre 2012.


Jaume Subirana (UOC)

"Who Are We. Young Catalan Novelists Write about National Identity". Seminari (convidat) al Departament of Hispanic Studies, University College Cork (Irlanda), 21-IV-2012.

"Bárbaros en casa: domesticidad y poesía catalana". Col·loqui "Esplorare il cotidiano. Explorations of Eveyday Life". Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca' Foscari Venezia, 11-XII-2012.

 “1970: xiular al Camp com a acte de protesta”. Seminari internacional "Resistencialisme i normalització: usos del passat...", UOC, Barcelona, 13 i 14-XII-2012.

"Barcelona ’92: les raons del nomenclàtor".  Congrés North American Catalan Society (NACS), Toronto, 24 al 26-V-2013.

"Sant Salvador Espriu”. II Simposi internacional Salvador Espriu, CDESE/Universitat Autònoma de Barcelona, 13 al 15-XI-2013.


Anna Titus (UOC)

Presentació a Seminari “L'arxiu i la construcció de les identitats femenines: El cas del centre Francesca Bonnemaison” A: 2on Seminari Identi.cat: Llengüa, Cultura i Identitat en l'era Global. 24 de febrer del 2012. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Presentació a Seminari “Conceptes de Valoració i Selecció de Documents en els casos escollits de la cultura catalana”  A: 3er Seminari Ident.cat: Llengüa, Cultura i Identitats en l'era Global. 13 de juliol del 2012. Sala Gran Tibidabo 4. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Presentació a Seminari  “Arxiu d'arxius la influència de l'art contemporani en la noció moderna d'arxiu” A: Seminari internacional J. SUBIRANA, J.-A. FERNÀNDEZ,J. FUSTER SOBREPERE (coords.). «Resistencialisme i normalització: usos del passat i discursos culturals en la Catalunya contemporània» 13 i 14 de desembre 2013. Sala Jordi Pujol. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Presentació de póster a Congrés Internacional: “Archiving and Documenting Women's Culture: The case of Catalonia”. A: NODEM 2012 (Nordic Digital Excellence in Museums) FUTURE CULTURE: Design, Intangible Heritage and Cross Media. Special Session 1 DIHA (Digital Intangible Heritage for Asia) on Archiving and Visualizing Intangible Heritage. 2-5 Desembre 2012. Hong Kong. 

Conferència a Congrés Internacional: “Oral Memory Archives in Times of War and opression A: LIBER (Ligue des Bibliothèques Europeennes de Recherche ) 42nd Annual Conference 2013: Research infrastructures and the Future Role of libraries 26-29 de juny. Münich. Alemanya.

Conferència a Congrés Internacional : “L'arxiu Fotogràfic de Mariona Giner i la Documentació de les Identitats Subordinades” A: Dislocations The Body Catalan Visual Culture. 5-7 setembre, University College Cork. Irlanda.


Esta web forma parte del proyecto de investigación "Funcions del passat en la cultura catalana..." (FFI2011-24751), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.